Домен gummaplus.com зарегистрирован в интересах клиента.

Домен gummaplus.com зареєстрований в інтересах клієнта.

The domain name gummaplus.com has been registered on behalf of a client.